Dzieci

Choroby wieku dziecięcego

Narodziny dziecka to wielka radość dla rodziców, ale i obawa czy będą umieli podołać obowiązkom rodzicielskim. Choroby dziecięce Maleńkie dziecko, w momencie pojawienia się na świecie otrzymuje pakiet odporności, który chroni je przed drobnoustrojami. Z […]