Jakie nowości znalazły się w kodeksie pracy w 2022 roku?

Kodeks pracy w 2022 r. wprowadził poważne zmiany. Odnoszą się one szczególnie do urlopów i uprawnień rodzicielskich pracowników. Sprawdź zatem, co warto wiedzieć.

Jakie są istotne zmiany i co powie Ci każdy adwokat?

W drugim kwartale 2022 r. ma zostać przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Z czego to wynika?
– Przede wszystkim z konieczności wdrożenia na gruncie prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105);
– Z wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.
W efekcie rodzice zyskają nowe uprawnienia związane z opieką nad członkami rodziny i posiadaną umową o pracę.

Co dokładnie się zmieni dla pracowników?

Nowe regulacje prawne dają możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli będzie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy. Ponadto w świetle nowych regulacji prawnych okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy.
Pracownik zyska też możliwość jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy, co do tej pory nie było możliwe.

Jakie inne, istotne zmiany wejdą w życie w 2022 r.?

Kancelaria prawna podkreśla, że nowe przepisy wprowadzają tzw. urlop opiekuńczy, który wynosi 5 dni w roku kalendarzowym. Może z niego skorzystać pracownik lub pracownica, która będzie potrzebowała opieki nad bliską osobą z rodziny, np. dzieckiem lub matką, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i z uwagi na wypadek czy też inną sytuację losową wymagają tego typu opieki. Nowe regulacje prawne nie przewidują wynagrodzenia za czas trwania takiego urlopu.
Ciekawostką jest fakt, że nie wiadomo obecnie czy opieka nad dzieckiem w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin, która była do tej pory dostępna w polskich przepisach dla pracowników pozostanie nadal do dyspozycji pracowników. Aby się tego dowiedzieć, należy poczekać na przedstawienie nowego projektu uchwały.