Czym są zaburzenia osobowości

Aby zrozumieć czym są zaburzenia osobowości trzeba najpierw wyjaśnić czym jest sama osobowość. Podstawą osobowości jest temperament, czyli reaktywność układu nerwowego na różnego radzaju bodźce psychiczne, fizyczne, zewnętrzne, wewnętrzne. Poza temperamentem na osobowość składają się cechy, które wykształcają się w procesie wychowania oraz pod wpływem doświadczeń życiowych.

O zaburzeniach osobowości mówimy, jak wyjaśnia psychiatra, kiedy osoba przejawia utrwalone, dysfunkcyjne wzorce przeżywania, zachowania oraz relacji z innymi.

Typy zaburzeń osobowości

Wsród zaburzeń osobowości psychiatra wyróżniają cztery zasadnicze kategorie:
• Paranoiczna, cechuje się nadmierną podejrzliwością wobec otoczenia,
• Dyssocjalna albo anty-społeczna, charakteryzuje się nieprzestrzeganiem norm społecznych i egocentryzmem,
• Psychopatyczna, podtyp osobowości dyssocjalnej z mocno wypuklonymi cechami narcystycznymi oraz umiejętnościami manipulacji oraz
• Borderline, inaczej z pogranicza, która łączy chwiejność emocjonalną i zaburzenia tożsamości, czyli niespójny obraz samego siebie.

Mieszane zaburzenia osobowości

W praktyce psychiatrzy rzadko spotykają się z przypadkami zaburzeń osobowości, które można przypisać tylko do jednej kategorii. W rzeczywistości bowiem elementy różnych schorzeń potrafią występować jednocześnie w danego pacjenta. Mówimy wówczas o mieszanych zaburzeniach osobowości. Wszelkie zaburzenia osobowości mogą być konsultowane, leczone przez specjalistów takich jak np. psychiatra czy psycholog, a odpowiednim miejscem terapii może być klinika psychiatryczna.